Pendekatan dan Strategi Pengajaran Tematik

APAKAH PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN TEMATIK?
• Pokok perbicaraan/topic utama contoh tema alam semula jadi, tema perpaduan kaum
• Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan
o kumpulan pelbagai kebolehan
o sama kebolehan
• Tema yang sama dibincangkan oleh
o kumpulan pelbagai kebolehan
o sama kebolehan
• Tema yang berbeda tetapi saling melengkapi
o kumpulan pelbagai kebolehan
o sama kebolehan
• Selepas perbincangan, dapatan-dapatan dibentangkan oleh wakil kumpulan
• Membuat rumusan0 Comments: